Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Erfrecht

U bent erfgenaam, maar de nalatenschap ligt geheel of gedeeltelijk in Duitsland.
Als uw vertegenwoordiger zal ik alle maatregelen nemen om te zorgen dat uw erfdeel vastgesteld en uitgekeerd wordt, en dat aansprakelijkheid wordt
voorkomen voor schulden van de erflater of voor boetes omtrent verschuldigde successierechten en overige lasten.

Als er onroerend goed in de nalatenschap zit, zal het moeten worden verkocht. Ik kan u daarin begeleiden en adviseren en alle formaliteiten voor overdracht en inschrijving met de Duitse notaris en het Duitse Kadaster regelen.

Mijn diensten:
  • advies over uw rechten en plichten als erfgenaam
  • Duitse verklaring van erfrecht bij het Nachlassgericht
  • opgaven aan het Duitse Finanzamt
  • inwinnen van informatie
  • invorderen van uw erfdeel of legitieme portie
  • correspondentie met overige erfgenamen of een testamentair bewindvoerder
  • correspondentie met schuldeisers van de nalatenschap
  • begeleiding van verkoop van onroerend goed uit de nalatenschap
  • procesvoering in Duitsland 

Op het gebied van erfrecht en successierecht bundel ik mijn krachten en expertise met die van Rechtsanwältin Dr. Carola Einhaus van het kantoor Rechtsanwälte Einhaus-Selter in Düsseldorf.

Berichten op het gebied van Erfrecht