Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Impressum

Informatie naar § 5 Telemediengesetz, richtlijn 2006/123/EG en art. 6:230 b BW

Rechtsanwältin & advocaat
dr. mr. Annika U. Schimansky

Postbus 411
NL-7200 AK Zutphen

Tel.: +31-(0)575-51 22 85
Fax: +31-(0)87-78 43 258
E-mail: info@schimansky.nl
Website: www.schimansky.nl
BTW-nr.: NL2352.25.368.B01
KvK 08184349

Aangesloten bij Orde:

Rechtsanwaltskammer Oldenburg
Staugraben 5
D- 26122 Oldenburg
Tel.: +49-(0)441-92 54 30
Fax: +49-(0)441-92 54 329
E-mail: info@rak-oldenburg.de


Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
NL- 2596 XM Den Haag
Tel.: +31-(0)70-335 35 35
Fax: +31-(0)70-335 35 31
E-mail: info@advocatenorde.nl

Verworven titels:
Rechtsanwältin (Duitsland)
advocaat (Nederland)

Mijn algemene voorwaarden bevatten een rechtskeuze voor het Nederlandse recht en een keuze voor de bevoegde rechter in Zutphen. De tekst ziet u hier AGB.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar:
Allianz Versicherungs AG
D-20448 Hamburg
Tel.: +49-(0)1802-10 01 17 (Schadenrufnummer)
polisnummer: GHV 40/0457/4010050/141

Geografische dekking bestaat voor werkzaamheden in Duitsland alsmede voor werkzaamheden vanuit mijn kantoor in Zutphen (Nederland), overigens bestaat geen dekking voor buiten Duitsland gevestigde kantoren (met uitzondering van Zutphen, Nederland) en voor werkzaamheden op het gebied van niet-Europees recht alsmede voor procedures bij niet-Europese gerechten.

Overigens gelden voor het kantoor de regels van het beroepsrecht van

 • de Duitse BRAK (in de Duitse en Engelse taal)
 • de Nederlandse NOvA (in de Nederlandse taal) alsmede
 • de Europese CCBE (in de Engelse taal).

  Geschillenbeslechting

  Voor al uw vragen over aan u verrichte diensten en/of klachten staat Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. A.U. Schimansky u gaarne te woord. Mail aan info@schimansky.nl

  Overigens bestaan de volgende mogelijkheden tot bemiddeling van klachten en geschillenbeslechting.

 • De Europese Commissie biedt een platvorm aan voor online geschillen beslechting (ODR) platvorm EU voor online geschillenbeslechting

 • Wij zijn niet bereid of verplicht om mee te werken aan geschillenbeslechting bij een consumenten geschillencommissie.

  Nederland:

  Voor bemiddeling bij klachten van disciplinaire aard:

  Raad van Toezicht
  Bureau Orde van Advocaten in het
  arrondissement Gelderland
  Postbus 4152
  6803 ED  Arnhem
  Tel.: 026 - 389 07 66
  Fax: 026 - 389 07 17
  E-mail: info@ordegelderland.nl

  Informatie over geschillenbeslechting vindt u in de Nederlandse taal op de webpagina van de NOvA.

  Duitsland:

  Rechtsanwaltkammer Oldenburg (§ 73 lid 2 nr. 3, 73 lid 5 BRAO)
  Staugraben 5
  D- 26122 Oldenburg
  Tel.: +49-(0)441-92 54 30
  Fax: +49-(0)441-92 54 329
  E-mail: info@rak-oldenburg.de

  Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft (§ 191f BRAO)
  c/o Bundesrechtsanwaltskammer
  Littenstr. 9
  D-10179 Berlin
  Website: www.brak.de
  E-mail: schlichtungsstelle@brak.de/>

  Informatie over geschillenbeslechting vindt u in de Duitse taal op de webpagina van de BRAK.


  Exoneratiebeding

  Ondanks de zorg die aan de correcte invoer van gegevens op deze webpagina wordt besteed kan het kantoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

  Het kantoor streeft zo veel mogelijk naar een bescherming tegen misbruik van deze webpagina, met name door vervuiling door een zogenaamd virus. Het kantoor aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ervoor dat deze webpagina geheel vrij van virussen e.d. is.

  Voor zover op webpagina's van derden wordt verwezen (links), kan mijn kantoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden dat de informatie op deze webpagina's niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of dat deze webpagina's geheel vrij van virussen zijn. Indien webpagina's van derden waarop verwezen wordt enig onrechtmatige inhoud bevatten aanvaardt het kantoor daarvoor geen aansprakelijkheid; het kantoor distantieert zich uitdrukkelijk van dit soort onrechtmatige inhoud.

  Het kantoor sluit zijn aansprakelijkheid voor schade uit, die door het gebruik van de op deze webpagina weergegeven informatie zou kunnen ontstaan, voor zover de schade niet aan opzet of grof nalatig handelen van het kantoor is te wijten of het niet schade aan leven, lichaam of gezondheid van personen betreft.


  Bescherming persoonsgegevens

  De bescherming van persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail is voor mijn kantoor een belangrijk onderwerp. Daarom houdt ik bij al mijn activiteiten op het web rekening met de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zonder uw instemming worden er via deze webpagina geen persoonsgegevens verzamelt. Alleen u kunt ertoe besluiten om door middel van een registratie, e-mail of een enquête deze gegevens aan mij te verstrekken.

  Meegedeelde persoonsgegevens gebruik ik over het algemeen teneinde uw vragen te beantwoorden, uw zaak te behandelen of om u toegang tot specifieke informatie of aanbiedingen te verschaffen. Voor het onderhouden van een goede relatie met mijn cliënten kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens op te slaan en te verwerken om beter aan uw wensen te kunnen voldoen en mijn dienstverlening te verbeteren. Het kan daarvoor ook noodzakelijk zijn dat (een derde in opdracht van) mijn kantoor uw persoonsgegevens gebruikt teneinde u over aanbiedingen van mijn kantoor op de hoogte te houden die voor u of uw zaken nuttig zijn, of om een online-enquête te houden om beter aan uw wensen te kunnen beantwoorden. Niet benodigde gegevens worden meteen verwijderd.

  Vanzelfsprekend respecteert mijn kantoor het indien u ervan afziet om uw persoonsgegevens ter ondersteuning van mijn cliëntenrelaties te verstrekken. Mijn kantoor zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of voor enig ander commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

  Bij het gebruik van deze webpagina worden automatisch een aantal informaties geregistreerd, zoals o.a. de aard van de benutte webbrowser, de naam van uw internetserviceprovider, de webpagina vanuit welke u deze webpagina opzoekt, alsmede eventueel de IP-code van uw pc. Mijn kantoor gebruikt deze informatie teneinde de attractiviteit van mijn webpagina te onderzoeken en om de inhoud ervan te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem, een identificatie van uw persoon is uitgesloten.

  Indien u mijn webpagina bezoekt kan het zijn dat er informatie in de vorm van een "cookie" op uw pc komt te staan, waardoor uw pc bij uw volgende bezoek meteen erkend zal worden. Cookies staan het bijvoorbeeld toe om een webpagina op uw interessegebied af te stellen of om uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw moet gaan invullen. Indien u niet wenst dat uw pc herkend wordt verzoek ik u om uw internetbrowser zodanig af te stellen dat cookies van uw harde schijf worden verwijderd, dat alle cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing ontvangt voordat een cookie opgeslagen wordt.

  Het kantoor treft maatregelen om de zekerheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden nauwgezet beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onrechtmatige toegang of openbaarmaking.