Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Geen verbod van procederen in ander lidstaat

"verbod procederen in ander lidstaat op grond van arbitrage clausule is in strijd met het Europees recht"

Een verzekeraar stelde een schadeclaim tegen de eigenaar van een defect schip in voor de rechter bij de plaats van het ongeluk in Italie. Er was arbitrage overeengekomen bij de rechter in London. Aan de arbitrage rechter in London vroeg de gedaagde een verbod jegens de verzekeraar om de procedure in Italie voort te zetten (anti-suit injunction).

Het Hof van Justitie oordeelt op 10 februari 2009 dat de zogenaamde anti-suit injunction in strijd is met de EEX-verordening (C-185/07). Een rechtbank in een lidstaat is niet bevoegd om het voeren van een procedure in een ander lidstaat op grond van een arbitrage beding te verbieden. Hoewel de EEX-verordening op arbitrage procedures niet van toepassing is, wordt de praktische werking van die verordening belemmert, indien een rechter aan de uitoefening van zijn bevoegdheden op grond van die verordening door een rechterlijk verbod wordt gehinderd. De verordening berust op het uitgangspunt dat de bevoegdheid van een rechtbank niet door een rechtbank van een ander lidstaat getoetst mag worden.