Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Toegankelijkheid rechtspraak voor iedereen - zonder advocaat

De rechtspraak in Nederland zal toegankelijker worden voor de burger. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
De bevoegdheid van de kantonrechter wordt uitgebreid naar zaken met een waarde van tot 25.000 euro (dat is nu tot 5.000 euro). Ook wordt de kantonrechter bevoegd in alle geschillen over consumentenkoop en consumentenkrediet (tot 40.000 euro). Hierdoor wordt het voor burgers gemakkelijker om relatief eenvoudige zaken aan de rechter voor te leggen. Bij de kantonrechter is het namelijk niet verplicht om een advocaat in te schakelen en kunnen partijen hun zaak desgewenst geheel zelfstandig bepleiten.
Het wetsvoorstel bevat ook regels over de mogelijkheid voor burgers om klachten over rechters in te dienen bij de Hoge Raad. Deze procedure is een aanvulling op de mogelijkheid om eerst een klacht te laten behandelen bij het gerecht waar de betrokken rechter werkzaam is.
De ministerraad heeft ermee ingestemd om het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. Het advies en de tekst van het wetsvoorstel worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: www.justitie.nl