Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

EHvJ: bevoegde rechter voor vorderingen uit handelsagentuur

Voor vorderingen uit een agentuurovereenkomst is in geval van twijfel de rechter bij de woonplaats van de handelsagent bevoegd.
Zo heeft het Europees Hof van Justitie op 11 maart 2010 (C-19/09) geoordeeld in een zaak waarin de agent zijn werkzaamheden in meerdere landen verrichte en niet vastgesteld kon worden bij welke plaats de agentuurovereenkomst hoofdzakelijk uitgevoerd werd. Kan de plaats van hoofdzakelijke uitvoering niet op grond van afspraken en ook niet op grond van de feitelijke uitvoering vastgesteld worden, dan is volgens het Hof de woonplaats van de agent bepalend voor de plaats van uitvoering van de agentuurovereenkomst en is de rechter bij die plaats bevoegd voor vorderingen uit de agentuurovereenkomst.