Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Betaling van vergoedingen bij ouderschapsverlof

In de zaak C-194/08 heeft het Europese Hof van Justitie op 1 juli 2010 geoordeeld dat het Europese recht een werkneemster geen recht verleent om tijdens haar ouderschapsverlof aanspraak te maken op doorbetaling van alle loononderdelen en vergoedingen.
Een Oostenrijkse werkneemster vorderde doorbetaling van een toeslag tijdens haar verlof die zij van haar werkgever voor gemaakte overuren betaald kreeg. Het Hof oordeelde dat het bij de toeslag salaris betreft in de zin van het Europees Verdrag. Echter verplicht de Europese richtlijn een werkgever tot doorbetaling van "een" salaris en niet tot doorbetaling van "de" volledige salaris incl. alle toeslagen en overige vergoedingen, die normaal gesproken met gewerkte uren of geleverde resultaten verdiend worden. 

Bron: DAV-Nieuwsbrief "Europa im Überblick"