Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Nieuwe Europese wetgeving voor nalatenschap over de grens


Jaarlijks verkrijgen erfgenamen een vermogen ten waarde van ca. 123 milliard euro als nalatenschap in een ander EU lidstaat. Voor sterfgevallen vanaf medio 2015 geldt de nieuwe Europese verordening voor de afwikkeling van de nalatenschap.
Volgens de nieuwe verordening vindt het recht van slechts één lidstaat toepassing op de verdeling van de gehele nalatenschap, in principe het recht van de laatste verblijfplaats van de overledene (sterfhuis). De erflater kan in zijn testament voor toepassing van een ander recht kiezen. Erfgenamen kunnen een Europese verklaring van erfrecht aanvragen, waarin hun positie als erfgenaam, een boedellijst en evt. bewindvoering of legaten vermeld worden. 

Bron: DAV - Nieuwsbrief "Europa im Überblick"