Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Advies en procesvoering in Duits-Nederlandse zaken

Veelzijdig:

Duits-Nederlandse zaken vragen om juridisch advies dat niet aan de grens blijft staan. Het is maatwerk.

Bij handel en dienstverlening tussen Duitsland en Nederland wordt u met zowel het Duitse als het Nederlandse recht geconfronteerd. Europese verordeningen en internationale staatsverdragen spelen een belangrijke rol.

Welke regelgeving is van toepassing? Heeft u een keuze? Zijn er valkuilen? Welke grenzen moet u in acht nemen, welke kansen komen u goed van pas? Niet altijd is uw “eigen” recht ook meteen de beste keuze voor uw zaak.

Efficiënt: 

U betaalt maar één advocaat voor advies en procesvoering in Nederland én Duitsland.

Bij behandeling door een Nederlandse advocaat hier en een Duitse Rechtsanwalt over de grens ontstaan soms misverstanden door taalbarrieren of door de spreekwoordelijke „nationale bril".

Taalkennis alleen volstaat niet. Het gaat immers om twee verschillende rechtstelsels. Soms worden belangrijke vraagstukken geheel niet aan de orde gesteld, omdat deze in eigen land geen rol spelen. Over andere vraagstukken wordt weer uitgebreid onderhandeld, terwijl deze over de grens geen regeling behoeven.

Kennis van beide talen en beide rechtsstelsels en procesregels neemt drempels weg, waar u anders van de kast naar de muur wordt gestuurd .

Meertalig: 

Nederlands, Duits of Engels - zegt u het maar in uw eigen woorden.

Niemand zit op een juridisch geschil te wachten. Bij geschillen over de grens kan een eenvoudige oplossing soms stranden - enkel omdat men elkaar niet begrijpt.

Niet zelden spelen de toonzetting of culturele verschillen een rol. Wat hier heel gewoon lijkt, kan over de grens tot felle reacties leiden, of andersom.

Denk bijvoorbeeld aan na-onderhandelen over een zojuist ondertekende overeenkomst. In Nederland is dat heel gewoon; in Duitsland is het een teken van onbetrouwbaarheid - men wil zich niet aan zijn zojuist gegeven woord houden.

De kennis van de juridische vaktaal versoepelt de communicatie met overheid en rechtspraak. Ook bij onderhandelingen met een contractspartij of een schuldenaar levert een taalbarriere niet zelden ongewenste resultaten of zelfs geschillen op. Denk bijvoorbeeld aan vertaalfouten in belangrijke overeenkomsten of aan misverstanden bij schikkingsonderhandelingen.