Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Algemene voorwaarden op facturen

– blijf alert bij langdurige handelsrelatieAlgemene voorwaarden zijn in beginsel van toepassing als zij voor of bij de totstandkoming van een overeenkomst ter hand gesteld zijn. Bij langdurige handelsrelaties geldt echter: "de gestage druppel holt de steen uit".


Verwijst een leverancier sinds jaren op al zijn facturen steeds naar zijn op de achterkant afgedrukte voorwaarden, dan kunt u als klant daaruit opmaken dat de leverancier slechts wenst te contracteren met toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden. Zwijgen en blijven bestellen leidt naar gelang van tijd tot toepasselijkheid van die voorwaarden, met alle gevolgen van dien. 

In een zaak bij de Rechtbank Gelderland (25 maart 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:3453) had de leverancier naast de facturen ook standaardbrieven aan de klant gestuurd om wijziging van zijn voorwaarden mee te delen. Ook al waren die gewijzigde voorwaarden niet bijgevoegd (of kon de leverancier dat niet bewijzen) kon de klant daaruit wel begrijpen dat de leverancier alleen op zijn voorwaarden wilde contracteren. De klant kon zich niet beroepen op het feit dat de voorwaarden niet ter hand waren gesteld. Het had op zijn weg gelegen desgewenst een exemplaar te vragen van de gewijzigde voorwaarden, zo de Rechtbank. En het had ook op zijn weg gelegen om de voorwaarden van de leverancier tegen te spreken.