Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Opzegtermijn bij staking van bedrijfOndernemers staan voor marketing vaak ingeschreven bij commerciele zoekmachines. De beheerder van die zoekmachine hanteert in zijn algemene voorwaarden soms contractsperiodes van één jaar die stilzwijgend verlengd worden als niet ten minste drie maanden voor het einde van het eerste contractjaar wordt opgezegd. Als de ondernemer tussentijds wil opzeggen, kan de vraag rijzen of de beheerder wel een redelijk belang heeft om de opzegging met beroep op zijn algemene voorwaarden te weigeren.

Een eenmanszaak staakt haar onderneming en zegt de overeenkomst ongeveer twee maanden voor het einde van het eerste jaar op. De beheerder beroept zich op het niet in acht nemen van de opzegtermijn van drie maanden en stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst nog een jaar moet doorlopen, ook al bestaat het bedrijf van de eenmanszaak niet meer. Dat oordeelde het Hof Den Bosch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Het gestaakte bedrijf had geen belang meer bij de diensten van een zoekmachine. Daartegen woog het belang van de beheerder om de opzegging drie maanden voor einde van de contractsperiode te ontvangen in plaats van twee maanden niet op.

ECLI:NL:GHSHE:2014:5182