Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Geen schade, wel vergoeding van kosten deskundigenrapportWie aansprakelijk is voor geleden schade dient ook de kosten te vergoeden die met de vaststelling van die aansprakelijkheid en schade gemoeid zijn geweest, bijvoorbeeld de kosten van een deskundigenrapport. 

Maar wat als niet vast komt te staan dat schade is geleden? Wie draagt dan de kosten van het onderzoek  naar die schade?

Volgens vaste rechtspraak worden kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid vergoed als tussen de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis en de kosten causaal verband bestaat en de kosten aan de aansprakelijke persoon toegerekend kunnen worden. Daarnaast moet het redelijk zijn om deskundige bijstand in te roepen en de daartoe gemaakte kosten moeten redelijk zijn.

Voor vergoeding is niet vereist dat uiteindelijk komt vast te staan dat schade is geleden (Hoge Raad, 13 maart 2015).