Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Algemene voorwaarden bij koop via internet

Een Duitse ondernemer had via internet een auto bij een Belgisch bedrijf gekocht. In de algemene voorwaarden van de verkoper stond dat voor alle geschillen de rechter in België bevoegd was (forumkeuze beding). 

Een forumkeuze beding is naar Europees recht alleen geldig, als de wederpartij het beding schriftelijk heeft aanvaard. Bij algemene levervoorwaarden ontbreekt vaak een schriftelijke wilsverklaring van de kopende partij. 

Bij aankopen via internet verklaart de koper regelmatig per muisklik dat hij instemt met de algemene voorwaarden van de verkoper. Is er dan sprake van een schriftelijk overeengekomen forumkeuze, als de koper de voorwaarden kan raadplegen door vóór aankoop op een hyperlink te klikken ("click wrapping")?

Art. 23 lid 2 EEX-verordening merkt elke elektronische mededeling als "schriftelijk" aan, waardoor de overeenkomst duurzaam geregistreerd wordt. Bij koop op afstand geldt voor consumenten dat alle informatie op een duurzame drager aan de consument verstrekt moet worden. Het Hof van Justitie had eerder al uitgemaakt dat een website geen duurzame drager is (C‑49/11, EU:C:2012:419). Algemeen werd het verstrekken van informatie op een website daarom niet als “duurzaam” beschouwd in de zin van art. 23 lid 2 EEX-verordening.

Nu oordeelt het Hof dat voor een geldig forumkeuze beding elke elektronische mededeling volstaat, die vóór het sluiten van de overeenkomst opgeslagen en afgedrukt kan worden, en dat is bij een mededeling via “click wrapping” het geval (21 mei 2015, C‑322/14).

De consument blijft beschermd; een forumkeuze beding is bij consumentenzaken slechts onder strenge voorwaarden toegestaan, art. 17 EEX-verordening. 

Ondernemers moeten alert blijven en bij aankopen per muisklik eerst de algemene voorwaarden raadplegen. Wel kan een forumkeuze beding vernietigbaar zijn, als het onverwacht is. De koper moet op grond van de informatie op de website wel kunnen begrijpen, dat hij met een partij uit een ander land contracteert.