Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Ontslag op staande voet tijdens proeftijd bij handelsagentuur?Kan een principaal zijn handelsagent gedurende een proeftijd per direct ontslaan?


“Nee” is het antwoord. Bij een agentuurovereenkomst kan je wel een proeftijd afspreken. Je kan ook afspreken dat een contract voor bepaalde tijd tussentijds opgezegd mag worden. Anders dan bij een arbeidsovereenkomst houdt een proeftijd echter niet in dat je geheel zonder opzegtermijn per direct kan opzeggen. Voor arbeidsovereenkomsten wordt dit namelijk in art. 7:676 BW bepaald en voor handelsagentuurovereenkomsten ontbreekt een soortgelijke regeling.

Tijdens een overeengekomen proefperiode blijft het dus bij de opzegtermijnen van art. 7:437 BW. Een principaal die tijdens de proeftijd per direct opzegt zonder een dringende reden moet schadevergoeding betalen voor het niet in acht nemen van de opzegtermijn (Gerechtshof Den Haag op 20 januari 2015). Hebben partijen geen afspraken gemaakt over de opzegtermijn tijdens de proeftijd geldt een opzegtermijn van maar liefst vier maanden! De schadevergoeding bedraagt dus vier keer het bedrag van de provisie die de handelsagent in die tijd per maand had kunnen verdienen.

Bij een proeftijd in een handelsagentuurovereenkomst is het daarom een must om de opzegtermijn gedurende die proeftijd te regelen. Zo kan de opzegtermijn namelijk teruggebracht worden van vier maanden naar de kortst mogelijke opzegtermijn in het eerste contractjaar: één maand. 

Mr. A.U. Schimansky adviseert bij het opstellen van een agentuurovereenkomst. Vraag naar een “contract check” tegen vaste tarieven.