Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Nieuw Europees erfrecht

Een familielid overlijdt in Duitsland. Welk erfrecht is van toepassing? 


In het verleden was het soms een mengelmoes van Duits en Nederlands erfrecht. Nu bepaalt een nieuwe Europese verordening welk recht van toepassing is op alle vragen van erfopvolging. De nieuwe verordening geldt voor alle sterfgevallen vanaf 17 augustus 2015.

In beginsel geldt het erfrecht van het land waar de erflater voor het laatst zijn of haar gewone verblijfplaats had. De autoriteiten van dat land zijn bevoegd om bijvoorbeeld een Europese verklaring van erfrecht af te geven.

Wie op zijn oude dag in Duitsland gaat wonen, moet rekening houden met het Duitse erfrecht. U doet er goed aan om een bestaand testament even tegen het licht te houden en zonodig aan te passen op uw nieuwe woonsituatie. In een testament kunt u namelijk ook voor een ander erfrecht kiezen, bijvoorbeeld voor het Nederlandse erfrecht, mits u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Welk erfrecht uiteindelijk beter bij uw laatste wens past, hangt in belangrijke mate af van de vraag, in welk land het grootste deel van het vermogen ligt, dat u gaat nalaten. Dat is meestal het land waar u eigenaar van een woning bent. Een praktische overweging is dat het voor uw erfgenamen niet zal meevallen om uw woning en inboedel in Duitsland te vereffenen, als u in uw testament voor Nederlands erfrecht heeft gekozen.