Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Agentuur

Ondernemers en handelsagenten hebben baat bij een lucratieve samenwerking. 
Toch ontstaan aan het einde van de samenwerking regelmatig conflicten.

Als de principaal of de handelsagent in Duitsland gevestigd is, rijst de vraag 
welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is.

Agentuurrecht en procesvoering over de grens - mijn core business:
 • agentuurovereenkomsten
 • advies in de onderhandelingsfase
 • advies tijdens de agentuurrelatie
 • provisie afrekening en betaling
 • onkostenvergoeding
 • salaris of bonus
 • (gefixeerde) schadevergoeding
 • inzage in de boekhouding
 • beëindiging van de agentuurrelatie
 • opzegtermijnen
 • goodwill vergoeding
 • concurrentieverbod en onrechtmatige concurrentie
 • procedures bij de Nederlandse kantonrechter of het Duitse Landgericht

Heeft u een Duitse handelsvertegenwoordiger in loondienst? Mijn diensten:
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten naar Duits recht
 • advies tijdens de arbeidsrelatie
 • ontslagrecht
 • afwikkelingovereenkomsten
 • salaris en bonusregelingen
 • procedures bij het Duitse Arbeitsgericht

Berichten op het gebied van de Handelsagentuur