Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

MeertaligZegt u het maar in uw eigen woorden.Niemand zit op een juridisch geschil te wachten. Bij geschillen over de grens kan een eenvoudige oplossing soms stranden - enkel omdat men elkaar niet begrijpt.

Niet zelden spelen de toonzetting of culturele verschillen een rol. Wat hier heel gewoon lijkt, kan over de grens tot felle reacties leiden, of andersom. Denk bijvoorbeeld aan na-onderhandelen over een zojuist ondertekende overeenkomst. In Nederland is dat heel gewoon; in Duitsland is het een teken van onbetrouwbaarheid - men wil zich niet aan zijn zojuist gegeven woord houden.

De kennis van de juridische vaktaal is van essentiële betekenis voor een soepele communicatie met overheid en rechtspraak. Ook bij onderhandelingen met een contractspartij of een schuldenaar levert een taalbarriere niet zelden ongewenste resultaten of zelfs geschillen op. Denk bijvoorbeeld aan vertaalfouten in belangrijke overeenkomsten of aan misverstanden bij schikkingsonderhandelingen.

Taalkennis alleen volstaat niet. Het gaat immers om twee verschillende rechtstelsels. Soms worden belangrijke vraagstukken geheel niet aan de orde gesteld, omdat deze in eigen land geen rol spelen. Over andere vraagstukken wordt weer uitgebreid onderhandeld, terwijl deze over de grens geen regeling behoeven.