Tekst

Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. Annika U. Schimansky

Contracten

Bij handel of dienstverlening over de grens adviseer ik over uw rechten en plichten uit overeenkomsten en behartig uw belangen in onderhandelingen en procedures bij de Duitse en Nederlandse rechter.

Mijn diensten:
  • koopovereenkomsten
  • Weens Koopverdrag
  • franchiseovereenkomsten
  • licentieovereenkomsten
  • dienstverlening
  • geldlening
  • borgstelling
  • verbintenissenrecht
  • procedures bij de Nederlandse rechtbank of het Duitse Landgericht
  • executie in Duitsland en Nederland

Berichten op het gebied van Overeenkomsten en procesvoering