Tussenpersonen

De Duitse markt veroveren met uw merken en producten. Welke tussenpersoon of vertegenwoordiger kiest u?

Verkoper (area sales manager) met een Duitse arbeidsovereenkomst

Bij een verkoop medewerker in loondienst, die in Duitsland woont en werkt, biedt een arbeidsovereenkomst naar Duits recht grote voordelen. Het Duitse arbeidsrecht kent geen algemeen ontslagverbod, geen transitievergoeding en geen billijke vergoeding. In sommige gevallen kan de ondernemer zelfs de bestaande wettelijke ontslagbescherming uitsluiten. Wel moet een ondernemer gedurende de arbeidsrelatie voorzorg maatregelen nemen om niet na afloop door het wettelijke inzagerecht naar Duits recht op hoge kosten gejaagd te worden. Een verschil bestaat verder bij een concurrentieverbod na het einde van het contract. Naar Duits recht moet een ondernemer namelijk verplicht een vergoeding betalen van minimaal de helft van het laatst verdiende loon. Lees hier verder.

Handelsagent

Een handelsagent is zelfstandig en zijn verdiensten zijn omzet gerelateerd. Een bedreven en ondernemend handelsagent zal vaak meer omzet genereren en nieuwe klanten binnen halen dan een medewerker in loondienst. Wel heeft de agent anders dan de werknemer recht op een goodwill vergoeding aan het einde van de samenwerking. Het recht op klantenvergoeding is van dwingend recht en kan niet vooraf uitgesloten worden. Is op de overeenkomst het Duitse recht van toepassing dan moet de ondernemer extra rekening houden met het recht van de agent op inzage in de verkoop boekhouding van de ondernemer (Buchauszug). Dat lijkt op het eerste gezicht een onschuldig controlerecht, maar kan naar Duits recht enorme kosten voor de ondernemer veroorzaken en wordt daarom regelmatig door Duitse handelsagenten gebruikt als pressiemiddel. Bij een concurrentieverbod na het einde van de agentschap is de ondernemer naar Duits recht bovendien een redelijke vergoeding aan de agent verschuldigd. Lees hier verder.

Tussenhandelaar (distributeur)

Een distributeur of wederverkoper maakt naar Duits recht aanspraak op een goodwill vergoeding, net als een handelsagent en die vergoeding kan hoog oplopen. Een rechtskeuze voor het Nederlandse recht is daarom een must in de contracten met een Duitse tussenhandelaar. Daarbij behoort ook een keuze van de Nederlandse rechter als bevoegde rechter. Bij het Nederlandse recht is wel van belang om het recht van de ondernemer tot tussentijdse beëindiging duidelijk te regelen. Regelmatig procederen partijen na een beëindiging over de vraag of de ondernemer wel mocht beëindigen en of hij een redelijke opzegtermijn in acht heeft genomen. Duidelijke regelingen met vaste opzegtermijnen bieden een oplossing. Standaard bevat het contract met een wholesale of retail verkoper bepaalde omzet targets of een verplichting om minimal producten voor een bepaald doel bedrag af te nemen. Daarbij is het belangrijk om ook te bepalen wat de gevolgen zijn als een doelstelling niet behaald wordt.  Lees hier verder.