Recensie "De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht"

Een recensie van het handboek van  A.S. Hartkamp; C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus (ed), "De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht", Serie Onderneming en recht, Band 42-I und 42-II, Deventer, 2007,

gepubliceerd in: European Review of Private Law 2008, Heft 5, p. 891-893.

Auteur
A.U. Schimansky