Publicaties

Bijdrage in Handboek Franchising in het Europese Privaatrecht:
„Die Rechtsnatur des Franchisevertrages in der deutschen Rechtswissenschaft“, in: Schulze, Reiner (ed), Franchising im Europäischen Privatrecht, Baden-Baden 2001, p. 33-48.

Dissertatie over de franchiseovereenkomst in het Duitse en Nederlandse recht;:
„Der Franchisevertrag nach deutschem und niederländischem Recht“,
(Dissertation, Univ. Frankfurt a.M., 2002), Tübingen 2003.

Het nieuwe Nederlandse erfrecht

A.U. Schimansky

Het artikel bespreekt het nieuwe Nederlandse erfrecht sinds de hervorming in 2003 voor Duitstalige lezers. Aan de orde komen het recht van erfopvolging, het testament, de legitieme portie (kindsdeel) en de aansprakelijkheid van de erfgenamen.

gepubliceerd in: Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 2003, Heft 4, p. 149-152.

 

De rare eend in de bijt

A.U. Schimansky

Ervaringen van een Duits-Nederlandse juriste - een ervaringsbericht, geschreven als bijdrage aan een feestbundel voor het 60jarige bestaan van de Duits-Nederlandse Juristenconferentie.

gepubliceerd in: De Groot/Janssen (ed), Festschrift anlässlich des sechzigjährigen Bestehens der Deutsch-Niederländischen Juristenkonferenz, Münster 2009, p. 301-313.

Landelijk procederen in Nederland!

A.U. Schimansky

Een krantenartikel over de afschaffing van het procuraat in Nederland in september 2008.

gepubliceerd in: Emszeitung vom 18.09.2008, Sonderseite "Rechtsanwälte stellen sich vor".

Export naar Nederland en Nederlands recht

A.U. Schimansky

Een krantenartikel waarin belicht wordt wanneer Duitse ondernemers bij exporthandel naar Nederland rekening moeten houden met toepasselijkheid van Nederlands recht.

gepubliceerd in: Emszeitung vom 28.11.2006, Sonderseite "Rechtsanwälte stellen sich vor".

Piramidespellen in Nederland

A.U. Schimansky

Een bijdrage vanuit de Nederlandse rechtspraktijk in een rechtsvergelijkend onderzoek over piramidenspellen in Europa.

De titel was "Der Bundesgerichtshof und die Rückzahlung von im Rahmen so genannter "Schenkkreisen" eingezahlter Geldeinlagen - Dutch case note",

gepubliceerd in: European Review of Private Law 2007, Heft 1, 114-122.

Recensie "De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht"

A.U. Schimansky

Een recensie van het handboek van  A.S. Hartkamp; C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus (ed), "De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht", Serie Onderneming en recht, Band 42-I und 42-II, Deventer, 2007,

gepubliceerd in: European Review of Private Law 2008, Heft 5, p. 891-893.